Ga je straks met ons mee op reis? 

Uit ervaring weten we dat deze verzekering héél nuttig kan zijn. Neem best nú uw voorzorgen en laat uw vakantiepret niet bederven!

>>  Verzekeringspremies vind je terug bij de bestemming naar keuze  <<

 

GLOBALE REISVERZEKERING

(omvat annulerings- , bagage- en reisbijstandsverzekering)

Hieronder kan u de voornaamste elementen zien uit onze reisverzekering.
De verzekering dient samen met uw reis te worden gereserveerd.

ANNULERINGSVERZEKERING

 • Tussenkomst tot 5 000 EUR per persoon
 • Geen franchise!
 • Bij annulering voor vertrek krijg u uw reissom terug betaald mits geldige reden van annulatie
 • Bij vroegtijdige terugkeer krijgt u de waarde van het aantal niet-genoten hotelnachten terug betaald

VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van uzelf, overlijden of levensgevaar van een bloed- of aanverwant t/m 2e graad van uzelf of uw samenwonende partner
 • Verwikkelingen bij uw zwangerschap t/m de 6e maanden
 • Vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw
 • Het onvrijwillig verlies van uw voltijdse betrekking

NIET VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Gebeurtenissen of medische aandoeningen die gekend zijn op het moment van de boeking, tenzij de verergering van de bestaande aandoening is opgetreden als een onverwachte en niet te voorzien complicatie
 • Psychische, psychosomatische of psychiatrische stoornissen, tenzij er een opname is in een instelling of ziekenhuis

BELANGRIJK AANDACHTSPUNT

De annulering van de reis moet ingediend worden UITERLIJK BINNEN 3 WEKEN (21 dagen) na diagnose of kennisname. Bij annuleringen na deze termijn van 21 dagen na de diagnose worden de eventuele verhoogde annuleringskosten niet vergoed

REISBIJSTAND

VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Repatriëring van een zieke, gewonde of overledene
 • Medische kosten tijdens de reis
  • Maximum 50 000 EUR
  • Na uitputting van de mutualiteiten
  • Franchise: 75 EUR
  • Nabehandelingskosten in België: tot 5 000 EUR en tot maximum 1 jaar na de terugkeer
 • Bezoek door een gezinslid aan de zieke of gewonde bij een verblijf van ten minste 7 dagen (4 dagen dien jonger dan 16 jaar) in een plaatselijk ziekenhuis (tot 100 EUR per dag en gedurende maximaal 7 dagen)
 • Vervroegde terugkeer naar huis owv
  • Overlijden of levensgevaar van een inwonend persoon of een verwant tot de 2e graad
  • Ernstige beschadiging van uw woning of bedrijfsgebouw
  • Overlijden van een onmisbare vennoot in het bedrijf of van de plaatsvervanger in het beroep of op het bedrijf

NIET VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Wanneer de bijstand niet werd aangevraagd op het ogenblijk van de gebeurtenis zelf of wanneer er geen akkoord is
 • Verwikkelingen bij zwangerschap na de 6e maand en bevallingskosten
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als u de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd


REISGOED

VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Vergoeding van diefstal van goederen op de persoon van de verzekerde en diefstal van verzekerde goederen uit een voertuig of verblijfplaats al er sporen van braak zijn mits aangifte bij de bevoegde overheid
 • Beschadiging of vernieling van de verzekerde goederen als gevolg van een voor u plotse en onverwachte gebeurtenis of door hulp aan personen in nood.
 • Tot 1 000 EUR voor alle goederen samen
 • Tot 500 EUR per verzekerd voorwerp
 • Franchise: 75 EUR

NIET VERZEKERDE WAARBORGEN

 • Geld, cheques, waardepapieren, reistickets
 • Schade, bestaande uit slijtage, eigen gebrek of eigen bederf
 • Diefstal uit een voertuig of een verblijfplaats die bij het verlaten ervan niet op slot werden gedaan

Meest gestelde vragen

V: Tijdens de week voor het vertrek van de reis­ moet ik getest worden op COVID-19 en het resultaat blijkt positief. Krijg ik de annulatiekosten vergoed?

A: Besmet zijn met het COVID-19 virus betreft een ziekte en deze waarborg is verzekerd in de annulatieverzekering. KBC zal dossier per dossier individueel bekijken in functie van het afgeleverde attest.

 

V: Ik ben besmet met het coronavirus waarbij ik een periode in het ziekenhuis gelegen. Hierdoor heb ik nog een lange revalidatie voor de boeg. Krijg ik de annulatiekosten vergoed?

A: Besmet zijn met het COVID-19 virus betreft een ziekte en deze waarborg is verzekerd in de annulatieverzekering. De polisvoorwaarden voorzien dat u binnen de 21 dagen na de diagnose uw reis dient te annuleren. Wij raden u dan ook aan om ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen

 

V: Ik wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus (omdat ik bijvoorbeeld een risicopatiënt bent). Krijg ik de annulatiekosten vergoed?

A: Het uitbreken van de coronacrisis is geen verzekerbare reden om een reis te annuleren.

 

V: Ik ben gecontacteerd door het contactcenter omdat ik een hoogrisicocontact gehad heb. Hierdoor moet ik in quarantaine. Mijn reis zou aanvangen tijdens mijn periode van quarantaine. Krijg ik de annulatiekosten vergoed?

A: Indien het gaat om een quarantaine zonder test of met een negatieve test is er geen tussenkomst van de annulatieverzekering.

 

V: Ik ben gecontacteerd door het contactcenter omdat ik een hoogrisicocontact gehad heb. Ik heb mezelf laten testen, maar het resultaat van de test zal maar bekend zijn na het vertrek van de reis. Krijg ik de annulatiekosten vergoed?

A: Zolang het resultaat van de test niet gekend is voor vertrek, is er geen tussenkomst van de annulatieverzekering.


Deze verzekering dient samen met uw reis te worden gereserveerd.
De samenvatting van de polisvoorwaarden op deze pagina is louter informatief.
Je kan hier onze polisvoorwaarden bekijken. Download  

KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB.

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979)
door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.