Privacy

De websites “www.carolus.be”, www.premiumtours.be  en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Carolus Reizen B.V.B.A. (hierna: Carolus Reizen), statutair gevestigd te Mol en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Turnhout onder nummer 58.344. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
Carolus Reizen garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Carolus Reizen gegevens vast (naam, voornaam, woonplaats en adres, uw telefoon-,  en gsmnummers, uw e-mailadres, geboortedatum, identiteitskaartnummer (wordt uitsluitend gebruikt voor de veiligheidscontroles aan de check-in van de ferry. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt)). Carolus Reizen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Carolus Reizen van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Carolus Reizen rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Carolus Reizen t.a.v. Dienst Privacybeheer, Postelsesteenweg 27, 2400 Mol of per e-mail aan privacy@carolus.be met als onderwerp “Privacygegevens”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar privacy@carolus.be sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Carolus Reizen B.V.B.A., Postelsesteenweg 27, 2400 Mol . Carolus Reizen voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.carolus.be zijn eventuele links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar privacy@carolus.be. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.